Belastingdienst voorlopig niet uit de problemen

De problemen bij de Belastingdienst zijn voorlopig nog niet opgelost. Dat stelt een onderzoekscommissie, die onder meer constateert dat de “benodigde cultuurverandering” tijd zal kosten. De Belastingdienst kampt al langere tijd met problemen.

Vernietigend rapport

Begin dit jaar verscheen er een vernietigend rapport. Een reorganisatie liep volstrekt uit de hand. Door een lucratieve vertrekregeling zijn de ‘verkeerde’ mensen weggegaan. De afstand tussen de top en de werkvloer is te groot. Verder zijn er grote ICT-problemen.

Voortdurende aandacht

Volgens de commissie kunnen de verbeteringen niet van de ene dag op de andere plaatsvinden. “Beleid en uitvoering moeten dezelfde taal leren spreken”, schrijven staatssecretaris Menno Snel en minister Wopke Hoekstra van Financiën aan de Tweede Kamer. “De komende tijd verdient het verwezenlijken van de plannen daarom de voortdurende aandacht”.

Ze waarschuwen dat er voorlopig nog “fundamentele kwetsbaarheden bestaan in het functioneren van de Belastingdienst“. De bewindslieden beloven hun best te doen om incidenten te voorkomen. Als die zich toch voordoen, dan zullen ze die uit zichzelf melden.