NOAB aan de orde jaargang 28 nummer 5 – 2018 Eindejaarstips & Belastingplan 2019

De digitale nieuwsbrief van de NOAB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal gebied. AanDeOrde-2018-5-DEF

Aangepaste openingstijden

Wij willen u graag informeren dat wij vanaf vrijdagmiddag 21 december 2018 t/m dinsdag 1 januari 2019 gesloten zijn. Vanaf woensdag 2 januari 2019 staan wij weer voor u klaar.

Voor dringende zaken verzoeken wij u Pierre Lunenburg of Peter Manders te bellen op hun mobiele nummer.

Verder wensen wij u fijne feestdagen en een bijzonder goed en succesvol nieuwjaar.

Nederland scoort goed op ranglijst belastingverplichtingen

Nederland heeft het op belastinggebied nog niet zo slecht getroffen. Op een wereldwijde ranglijst, staat de Nederlandse belastingen en Belastingdienst op plaats 21. De ranglijst van de Wereldbank en belastingadviseurs van PwC zet jaarlijks voor 190 landen op een rij hoe hoog de fiscale druk voor ondernemers is. Dat schrijft FD.

Administratieve lasten: 119 uur per jaar

In Nederland waren ondernemers vorig jaar gemiddeld 119 uur bezig om alles voor de Belastingdienst in te vullen, blijkt uit het rapport Paying Taxes 2019. Nederland eindigt op dit punt op de 32e plaats voor wat betreft tijdsbesteding.

Nieuwe technologie biedt kansen

Nieuwe technologie biedt kansen om de fiscale rompslomp voor zowel bedrijven als de fiscus te verminderen. Nieuwe techniek kan belastingsystemen begrijpelijker en rechtvaardiger maken voor burgers en bedrijven. Dat is goed voor het belastingmoraal, stelt PwC. Als actueel voorbeeld wordt de mogelijkheid om werkelijke vermogensinkomsten te belasten in plaats van fictief rendement genoemd.

Plaats 120 voor belastingdruk

De belastingdruk voor bedrijven in Nederland is onveranderd gebleven en ligt op 40,8 procent. In het rapport zijn ook de premies en belasting op arbeid meegeteld die werkgevers afdragen. Daarnaast zijn ook de winstbelasting en heffingen op bijvoorbeeld vastgoed meegenomen. Belastingen die bedrijven namens de overheid innen en afdragen, zoals btw, vallen buiten de belastingdruk. Wat betreft belastingdruk staat Nederland op de 120ste plaats in de ranglijst.

Terugkrijgen btw of belasting moeizaam

Het onderzoek van de Wereldbank en PwC houdt ook rekening met de moeite die bedrijven moeten doen nadat zij belastingaangifte hebben gedaan. Bijvoorbeeld bij het terugkrijgen van btw of vennootschapsbelasting. Hierop scoort Nederland slecht en eindigt op plaats 179.

NOAB aan de orde jaargang 28 nummer 4 – 2018

De digitale nieuwsbrief van de NOAB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal gebied. AanDeOrde-2018-4-def

Afschaffing dividendbelasting kost particuliere belegger €130 miljoen per jaar

Nederlandse particuliere beleggers zullen jaarlijks €130 mln rendement mislopen door de afschaffing van de dividendbelasting. Tot die berekening komt Dufas. De branchevereniging, die de grote vermogensbeheerders in Nederland vertegenwoordigt, ziet daarom het liefst dat de dividendtaks blijft, dat schrijft het FD.

Rendement

Dufas heeft leden als BlackRock, BNP Paribas, Robeco, Fidelity International en NN Investment Partners. De belastingmaatregel van het kabinet neemt op jaarbasis een hap van 0,30% tot 0,50% uit het rendement van Nederlandse particulieren, meldt de brancheverenging in een nieuwbericht op haar website. Dufas keerde zich al eerder tegen de afschaffing van de belasting, maar liet zich niet uit over de kosten daarvan voor particulieren.

Dat particulieren hun rendement zien dalen, komt omdat Nederlanders bij de afschaffing een flink belastingvoordeel kwijtraken. Particulieren beleggen nu namelijk vaak via beleggingsfondsen, zogeheten fiscale beleggingsinstellingen. Door collectief te beleggen zijn de risico’s voor hen namelijk minder groot.

Belastingvoordeel

Bovendien levert het belastingvoordeel op. Want Nederlanders die via fiscale beleggingsinstellingen beleggen, mogen de in Nederland ontvangen dividendbelasting verrekenen met de taks die in het buitenland vaak al is ingehouden.

Na de afschaffing van de dividendbelasting kan dat niet meer. Dan kan de Nederlandse belasting namelijk niet meer worden verrekend met de belasting die al in het buitenland is geïnd. ‘Dit leidt tot een additionele verhoging van de belastingdruk voor de particuliere fondsbelegger’, aldus algemeen directeur Hans Janssen Daalen van Dufas.

NOAB aan de orde jaargang 28 nummer 3 – 2018

De digitale nieuwsbrief van de NOAB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal gebied. AanDeOrde-2018-3-DEF

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame elektriciteit

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken in een Kamerbrief.

Nu zijn er vanuit het Rijk drie subsidieregelingen om de opwekking van lokale hernieuwbare energie te stimuleren. Een van die regelingen is de salderingsregeling. Hierbij wordt de zelfopgewekte elektriciteit van huishoudens en bedrijven in mindering gebracht met de van het net afgenomen elektriciteit. Hierdoor hoeven er geen leveringskosten, energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en BTW worden betaald over het deel dat word teruggeleverd. In het regeerakkoord is afgesproken dat de salderingsregeling in 2020 wordt omgevormd naar een nieuwe regeling, omdat de regeling ‘een relatief kostbaar instrument is om duurzame energie te bevorderen’. De nieuwe regeling zal een terugleversubsidie worden. Deze subsidie is een vergoeding voor het opwekken van de stroom die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd. Voor gebruikers van de salderingsregeling wordt een overgangsperiode geregeld. De nieuwe regeling gaat niet alleen voor zonne-energie gelden, maar ook voor andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Huishoudens en bedrijven die hun opgewekte stroom zelf verbruiken, zullen daar net als nu geen energiebelasting en geen opslag duurzame energie voor hoeven te betalen. De nieuwe regeling gaat er verder vanuit dat eigenaren van zonnepanelen hun investering in ongeveer zeven jaar moeten kunnen terugverdienen. Tot slot stelt Wiebes een subsidieplafond in, zodat ‘het budget beheersbaar blijft’. Bron: Min EZ 15-06-2018

Privacy verklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy wetgeving inzake de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor een overzicht van de geplaatste cookies op deze website verwijzen we u naar deze link.

NOAB aan de orde jaargang 28 nummer 2 – 2018

De digitale nieuwsbrief van de NOAB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal gebied. AanDeOrde-2018-2.

 

Aanvragen compensatie zwangerschapsuitkering zelfstandige tussen 2005 en 2008

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór 1 oktober 2018 aan te vragen bij het UWV.

Oorzaak is dat u destijds geen ZEZ-uitkering heeft ontvangen, omdat er in die periode geen wettelijke regeling bestond voor zwangere zelfstandigen. Op 17 oktober 2017 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat hier een compensatieregeling voor komt.

Hoe en wanneer vraagt u de compensatie aan?

U vraagt de compensatie aan met een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u vanaf 15 mei 2018 downloaden op uwv.nl. U stuurt het ingevulde formulier naar het UWV op.

Daarnaast vindt u op uwv.nl vanaf 15 mei ook informatie over:

  • de voorwaarden voor de compensatieregeling;
  • de behandeling van een aanvraag;
  • de betaling.

Let op: u kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018. Aanvragen die na deze periode binnenkomen, neemt het UWV niet meer in behandeling. De compensatie behoort tot uw inkomen. Deze kan dus gevolgen hebben voor eventueel ontvangen toeslagen. Om terugvorderingen van uitbetaalde toeslagen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de compensatie uitgekeerd in het eerste kwartaal van 2019. Zo heeft u ruimschoots de tijd om aan de Belastingdienst/Toeslagen door te geven dat u naast uw (gezins-)inkomen ook een compensatie van € 5.600 in 2019 zult ontvangen.