Koolmees: ‘Pensioen automatisch verdelen bij scheiding’

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat een opgebouwd pensioen bij een scheiding automatisch wordt verdeeld tussen de ex-partners. De bewindsman wil hierover het gesprek aangaan met de pensioensector, schrijft de NOS.

Helft

Als echtgenoten en geregistreerde partners uit elkaar gaan, hebben zij recht op de helft van het pensioen dat de ex-partner tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap heeft opgebouwd. Partners moeten onder het huidige systeem binnen twee jaar na de scheiding aangeven dat zij het pensioen zullen delen. Als zij dit niet doen, moeten partners bij elkaar aankloppen op het moment dat het pensioen ingaat.

Anders regelen

Koolmees wil dat het opgebouwde pensioen bij een scheiding automatisch voor de helft wordt overgeschreven naar de ex-partner. Dit blijft alleen achterwege als de beide ex-partners aangeven dat zij het anders willen regelen.

Conversie

Ook wil de minister dat de verdeling van de pensioenrechten én de zeggenschap al direct na de scheiding plaatsvindt (‘conversie’). Nu gebeurt dit pas zodra men de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (‘pensioenverevening’). Als dit inderdaad verandert, kunnen de ex-partners zelf keuzes maken omtrent het pensioen, bijvoorbeeld over wanneer de uitbetaling moet starten.

Samenwonenden

Koolmees wil de nieuwe regels niet laten gelden voor samenwonenden, omdat zij juist bewust ervoor kiezen om financieel zelfstandig te blijven. Voor het nieuwe systeem is nodig dat de Pensioenwet wordt aangepast, De minister is voornemens om in 2019 met een wetsvoorstel te komen.