Recordgroei omzet en winst midden- en klein bedrijf in 2018

Voor het midden- en klein bedrijf was 2018 een goed jaar. Bijna 10% omzetontwikkeling samen met een kleine winstgroei ten opzichte van 2017 blijkt uit het nieuwe rapport van de accountantsorganisatie SRA. Het mkb heeft ‘vet op de botten’, daarom is het een goed moment om te investeren in verdere groei.

Verschillend per branche

Het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen‘ worden acht speerbranches onderscheiden: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, specialistische zakelijke dienstverlening, medische zorg en logistiek. Per branche zijn cijfers beschikbaar over omzet- en winstontwikkeling, bedrijfskosten en bedrijfsbezittingen in 2018.

De bouw deed het vorig jaar het beste met met een winstgroei van 30%, dit ondanks de sterk stijgende personeelskosten. De automotive was het minst succesvol met een omzetgroei van ruim 2% en een winstgroei van ruim 4%. De SRA-rapporten zijn gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 210.000 jaarrekeningen.

Personeelskosten

In 2018 liepen de personeelskosten per saldo met ruim 9% op, tegenover +8% in 2017. De toename van de personeelskosten kwam vooral door opnieuw hogere kosten voor sociale zekerheid. Ook vielen de kosten voor het inhuren van flexibele arbeidskrachten hoger uit. De loonkosten zijn in 2018 ook gestegen, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar met +7,8% 2018 tegenover +9,4% in 2017.