Belangrijke informatie inzake kopie aanslagen

Daar u ons als belastingadviseur heeft gemachtigd ontvangen wij van de belastingdienst elektronische kopieën van uw aanslagen en beschikkingen. Voorheen werden deze kopieën verstuurd als EKA (Elektronische Kopie Aanslagen). Door een wijziging van de manier van toesturen door de belastingdienst worden de aanslagen vanaf 2012 voortaan als SBA (Service Bericht Aanslagen) verstuurd. Inhoudelijk is er verder niets gewijzigd.

Aangezien er steeds minder aanslagen over de jaren tot en met 2012 worden verzonden, stopt de belastingdienst met de toezending van de EKA. Indien er gedurende 2 jaar geen EKA meer is verzonden door de belastingdienst, zet de belastingdienst de toezending van de EKA stop. U ontvangt dan een brief waarin staat vermeld dat de verzending van de kopie aanslagen is stopgezet. Met deze brief geeft de belastingdienst aan dat alleen de ontvangst van de EKA is stopgezet. De toezending van de SBA zal nog gewoon doorgaan, dus wij ontvangen nog altijd de kopieën aanslagen voor u.

De toezending van de SBA dient jaarlijks aangevraagd te worden. Hiervan ontvangt u ieder jaar een brief van de belastingdienst. Daar hoeft u geen actie op te ondernemen, tenzij u de toezending van de kopieën wilt stopzetten. De toezending van de kopie aanslagen kunt u ten allen tijde afmelden.

Verder kunnen wij ook de SBT (Service Bericht Toeslagen) ontvangen voor u. Op die manier ontvangen wij van de belastingdienst een elektronische kopie van uw toeslagenberichten. Ook deze SBT dient ieder jaar aangevraagd te worden. Hiervan ontvangt u ieder jaar 2 brieven van de belastingdienst. De ene brief is om de toezending te stoppen indien u niet akkoord gaat met de toezending. De andere brief bevat een activeringscode om de SBT goed te keuren. Deze code hebben wij nodig om de SBT te kunnen activeren. Mocht u dus een brief krijgen waar op staat “intermediair goedkeuren” ontvangen wij deze tijdig graag van u, zodat we de code kunnen activeren.