Bijverdienen tijdens de zomervakantie

Met de zomervakantie voor de deur willen wij u graag wat informatie meegeven over de hoogte van de bijverdienste die een jeugdige werknemer mag hebben.

Onderstaande is niet van toepassing op werknemer die jonger zijn dan 16 jaar. Voor hen hebben bijverdiensten geen invloed op de kinderbijslag.

Bijverdienen naast kinderbijslag: wat is de standaard

Standaard mag een werknemer van 16 of 17 jaar niet meer dan € 1.265 netto per kwartaal bijverdienen. Het is hierbij niet van belang of hij thuis woont of uitwonend is. Als hij in een kwartaal meer dan € 1.265 netto verdient vervalt de kinderbijslag voor dat kwartaal.

Dit geldt ook voor het kindgebonden budget.

Tijdens zomervakantie

In de zomervakantie mag een werknemer maximaal meer verdienen, namelijk € 1.299 meer dan standaard. In totaal mag een werknemer in het kwartaal waarin de zomervakantie valt dus maximaal € 1.299 + € 1.265 = € 2.564 netto bijverdienen voordat dit invloed heeft op de kinderbijslag.

Bijverdienen naast studiefinanciering

Heeft u een schoolverlater die dit jaar eindexamen heeft gedaan? Dan mag de periode vanaf het einde van de eindexamen al als zomervakantie worden gezien.

Meer informatie hierover vindt u terug op:

https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/levensloop/hoeveel_bijverdienen/

Heeft u een werknemer in dienst die ouder is dan 17 jaar en een studiefinanciering ontvangt, dan geldt hiervoor ook een maximale bijverdienstegrens. Voor 2017 is dit bedrag € 14.215,75. Dit betreft het fiscale loon, oftewel het loon dat je aan de Belastingdienst doorgeeft.

Wanneer de werknemer meer dan € 14.215,75 per jaar verdient, moet de studiefinanciering stop gezet worden met ingang van de maand dat hij over de bijverdiengrens heengaat.

Meer info hierover kunt u terugvinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vraag-en-antwoord/hoeveel-mag-ik-bijverdienen-naast-mijn-studiefinanciering

Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op met ons.