Innen belastingen in gevaar

Er zijn zoveel problemen met de ICT-systemen van de Belastingdienst, dat de inning van belastingen in gevaar kan komen. Die conclusie trekt de Belastingdienst zelf in een interne evaluatie, blijkt uit een document dat de Volkskrant in handen heeft gekregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Eerder dit jaar meldde de Commissie onderzoek Belastingdienst ook al dat het innen van de belastingen in gevaar is, door problemen bij de Belastingdienst. De commissie schreef in een kritisch rapport over te weinig kennis bij de top over fiscale zaken, over organisatorische problemen en ICT-problemen.

Nu blijkt dat de Belastingdienst in een interne evaluatie ook zelf signaleert dat er grote problemen zijn. “De continuïteit van het inningsproces is niet gegarandeerd”, staat in de evaluatie. De kennis van de huidige, vaak oude, computersystemen wordt steeds schaarser doordat mensen die ermee kunnen werken met pensioen gaan of bij de fiscus zijn vertrokken. Een groot deel van de systemen voldoet niet meer, maar vernieuwing blijft uit.

De fiscus gebruikt zo’n zeshonderd ICT-systemen, die vaak niet op elkaar aansluiten. Enkele tientallen daarvan hebben het stempel ‘opruimen’ gekregen. Zo moet volgens de documenten die in bezit zijn van de Volkskrant, nog een systeem worden ‘opgeruimd’ om de gevolgen van de millenniumbug op te vangen. Er zijn ook goede resultaten geboekt, zoals de vooringevulde aangifte, waarmee de Nederlandse fiscus wereldwijd vooroploopt, maar als de ICT niet werkt dan kunnen grote problemen ontstaan. Daardoor krijgen grote aantallen belastingbetalers bijvoorbeeld verkeerde brieven, onjuiste aanslagen of onterechte foutmeldingen. Er zijn al jaren problemen bij de Belastingdienst, niet alleen met de computersystemen, maar ook van een vertrekregeling bij de fiscus welke uit de hand is gelopen. Met de financieel zeer aantrekkelijke regeling vertrokken juist de beste mensen, terwijl veel mensen die eigenlijk weg hadden moeten gaan bleven. De regeling was overigens achter de rug van staatssecretaris Wiebes opgesteld.