NOAB aan de orde jaargang 29 nummer 1 – 2019

De digitale nieuwsbrief van de NOAB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal gebied. Aan de orde 2019-1

Nieuw BTW-nummer in 2020 voor eenmanszaken

De afgelopen jaren is onder andere door privacybescherming en identiteitsfraude weerstand gerezen tegen het gebruik van het burgerservicenummer in het BTW-nummer van eenmanszaken. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerder dit jaar aan dat het opnemen van het burgerservicenummer in het BTW-nummer privacygevoelig, onwenselijk en onrechtmatig is. Zij oordeelde dat er een ander systeem moet komen.

Tussenoplossing

Het nieuwe BTW-nummer van jouw eenmanszaak is bestemd voor vermelding op bijvoorbeeld facturen en de website. Het wordt ook gebruikt voor intracommunautaire transacties (handelsverkeer binnen de Europese Unie) en andere transacties op basis van Europese-regelgeving. Voor de communicatie met de Belastingdienst blijft voorlopig het oude burgerservicenummer in gebruik. Op langere termijn streeft de Belastingdienst naar een BTW-nummer dat je voor alle doeleinden gebruikt.

Nu al niet meer op je website

Als zzp’er of eenmanszaak kun je nu al stoppen met het vermelden van je BTW-identificatienummer op jouw website of webshop. Bij levering aan consumenten ben je op basis van wettelijke regels eigenlijk verplicht dit nummer op je website te vermelden. De Autoriteit Consument & Markt houdt hier toezicht op, maar geeft geen prioriteit aan handhaving bij zelfstandigen vanwege de onwenselijke situatie die dit oplevert.


Salarisadministratie telefonisch rechtstreeks bereikbaar

Vanaf 3 januari 2019 is de afdeling salarisadministratie telefonisch rechtstreeks te bereiken op telefoonnummer:

0413 – 379 539

Problemen fiscus in 2019 nog niet voorbij

In 2019 zijn de problemen bij de Belastingdienst nog niet voorbij. Menno Snel, staatssecretaris van Financiën wil een stapje terug doen in het ambitieniveau, om uiteindelijk de aanpassing van de fiscus beter te laten zijn. Deze vertraging betekent wel dat de problemen van de Belastingdienst voorlopig niet voorbij zijn. Dat vertelt de staatssecretaris aan De Telegraaf.

Problemen fiscus

De afgelopen tijd kende de Belastingdienst onder meer moeilijkheden met het innen van de erf- en schenkbelasting. Ook bleken belangrijke ICT-systemen voor autobelastingen, loonheffingen, omzetbelasting en beroep, bezwaar en klachten slecht op orde te zijn. Tevens was de Belastingtelefoon vaak onbereikbaar en kent de Belastingdienst grote personele problemen.

Andere aanpak dan Wiebes

Eerder gaf Snel in de Tweede Kamer al aan ontevreden te zijn over de manier waarop Eric Wiebes (voormalig staatssecretaris Financiën) rapporteerde over de ontwikkeling van de reorganisatie bij de fiscus. Dit zou niet diepgaand en systematisch genoeg zijn geweest om inzicht te verschaffen in wat er werkelijk aan de hand was. In april greep hij daarom in bij de vernieuwingsoperatie die Wiebes in gang had gezet. Deze Investeringsagenda liep volgens Snel op veel plekken spaak.

Wijziging laag tarief BTW van 6% naar 9%

Zoals u wellicht al zult weten gaat met ingang van 1 januari 2019 het lage tarief voor de omzetbelasting van 6% naar 9%.

Aandachtspunten voor u hierbij zijn:

  • Aanpassing BTW tarief in uw administratie
  • Aanpassing prijskaartjes / goederen in winkelschappen / website
  • Aanpassing BTW tarief in uw kassasysteem
  • Bij het opstellen van offertes rekening te houden met deze verhoging

Afwikkeling 2018 en overgang naar 2019:

  • Over leveringen in 2018 die u in 2019 factureert berekend u 9% BTW.
  • Mocht uw werkzaamheden uitvoeren met een vaste aanneemsom welke begonnen zijn en voor een deel gefactureerd zijn in 2018, dan mogen deze voor het gehele project tegen 6% BTW berekend worden.

Uitzonderingen:

  • U levert in 2018 goederen dus de prestatie aan een particulier en verstuurd hiervoor de rekening begin januari 2019, dan mag u het 6% BTW tarief aanhouden.
  • U ontvangt eind 2018 een vooruitbetaling voor goederen die in begin januari 2019 gaat leveren. Ook dan mag u het tarief van 6% BTW aanhouden.

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

NOAB aan de orde jaargang 28 nummer 5 – 2018 Eindejaarstips & Belastingplan 2019

De digitale nieuwsbrief van de NOAB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal gebied. AanDeOrde-2018-5-DEF

Nederland scoort goed op ranglijst belastingverplichtingen

Nederland heeft het op belastinggebied nog niet zo slecht getroffen. Op een wereldwijde ranglijst, staat de Nederlandse belastingen en Belastingdienst op plaats 21. De ranglijst van de Wereldbank en belastingadviseurs van PwC zet jaarlijks voor 190 landen op een rij hoe hoog de fiscale druk voor ondernemers is. Dat schrijft FD. Administratieve lasten: 119 uur […]

NOAB aan de orde jaargang 28 nummer 4 – 2018

De digitale nieuwsbrief van de NOAB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal gebied. AanDeOrde-2018-4-def

Afschaffing dividendbelasting kost particuliere belegger €130 miljoen per jaar

Nederlandse particuliere beleggers zullen jaarlijks €130 mln rendement mislopen door de afschaffing van de dividendbelasting. Tot die berekening komt Dufas. De branchevereniging, die de grote vermogensbeheerders in Nederland vertegenwoordigt, ziet daarom het liefst dat de dividendtaks blijft, dat schrijft het FD.

Rendement

Dufas heeft leden als BlackRock, BNP Paribas, Robeco, Fidelity International en NN Investment Partners. De belastingmaatregel van het kabinet neemt op jaarbasis een hap van 0,30% tot 0,50% uit het rendement van Nederlandse particulieren, meldt de brancheverenging in een nieuwbericht op haar website. Dufas keerde zich al eerder tegen de afschaffing van de belasting, maar liet zich niet uit over de kosten daarvan voor particulieren.

Dat particulieren hun rendement zien dalen, komt omdat Nederlanders bij de afschaffing een flink belastingvoordeel kwijtraken. Particulieren beleggen nu namelijk vaak via beleggingsfondsen, zogeheten fiscale beleggingsinstellingen. Door collectief te beleggen zijn de risico’s voor hen namelijk minder groot.

Belastingvoordeel

Bovendien levert het belastingvoordeel op. Want Nederlanders die via fiscale beleggingsinstellingen beleggen, mogen de in Nederland ontvangen dividendbelasting verrekenen met de taks die in het buitenland vaak al is ingehouden.

Na de afschaffing van de dividendbelasting kan dat niet meer. Dan kan de Nederlandse belasting namelijk niet meer worden verrekend met de belasting die al in het buitenland is geïnd. ‘Dit leidt tot een additionele verhoging van de belastingdruk voor de particuliere fondsbelegger’, aldus algemeen directeur Hans Janssen Daalen van Dufas.

NOAB aan de orde jaargang 28 nummer 3 – 2018

De digitale nieuwsbrief van de NOAB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen op fiscaal gebied. AanDeOrde-2018-3-DEF